Perhatian

Perlindungan Data Peribadi

  • Maklumat yang dimasukkan di borang di bawah akan digunakan untuk mengesahkan status pembayaran oleh agensi kerajaan atau syarikat sektor swasta. Maklumat peribadi anda tidak akan didedahkan kepada majikan anda, termasuklah maklumat majikan anda.
  • Perhatian - Perlindungan Data Peribadi
    1. Butiran peribadi anda tidak akan diterbitkan.
    2. Kegunaan data ini adalah dilindungi oleh dibawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 seperti yang termaktub di Notis Privasi Ini.

Butiran Peribadi
Butiran Institusi
Butiran Majikan/Agensi Kerajaan/Syarikat